Gegronde klacht

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • onredelijk gebruik
  • gebruik voor commerciële doeleinden
  • gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
  • onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden
  • door professioneel gebruik
  • het werken van hout (meer informatie hierover bij punt 2.)
  • krom trekken van hout
  • hars plekken

2. Geen garantie op het werken van het hout

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

3. Zelf aanpassing doen 

Tevens komt de garantie te vervallen op het moment dat u zelf gaat monteren of als u zelf aanpassingen aan het meubel/product aanbrengt.

4. Container ombouw

Gezien het gaat om houten ombouw ( een natuur product ) en altijd buiten in weer in wind staat!, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. Container ombouw werking of scheefstaand van de ombouw valt niet onder garantie!  Werking of problemen door gasveren vervalt de garantie. Daarom raadden wij ter zeerste af om gasveren op een ombouw te monteren!